INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 18 września 2023 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Piątnica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., Komisarz Wyborczy w Łomży informuje, co następuje:


§ 1

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:


- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 6
- Nr 7
- Nr 8,


§ 2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Łomży

Jan Leszczewski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja pdf 192.60 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2023 14:49 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 wrzesień 2023 14:55 Konrad Majkowski