SO.3153.1.2021

 

Informacja

 

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały nr 252/XLIII/2018 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Pątnica (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 3426) Wójt Gminy Piątnica informuje, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. wpłynął do Urzędu Gminy Piątnica wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie o udzielenie w roku 2021 dotacji na realizację zadanie pod nazwą „Przebudowę więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego Kościoła p.w. w. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzyjałowie”.


Koszty realizacji zadania:


1) Całkowita wartość zadania - 550 546,60 zł;
2) Środki własne wnioskodawcy – 280 546,60 zł, tj. 50,96 % wartości całkowitej;
3) Wnioskowana kwota dotacji: 270 000 zł, tj. 49,04 % wartości całkowitej.

 

Wójt - Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja o złożonym wniosku pdf 305.35 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 11 maj 2021 10:26 Konrad Majkowski