Podaje się do wiadomości, że Wojewoda Podlaski po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, dnia 14 września 2022 r. wydał decyzję znak: AB-II.7821.20.2021.AK utrzymującą w mocy decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 listopada 2021 r., nr 11/2021 znak: ROŚB.6740.2.11.2021.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie pdf 509.25 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 19 wrzesień 2022 09:08 Michał Pstrągowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 19 wrzesień 2022 09:20 Michał Pstrągowski