OBWIESZCZENIE
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica
i n f o r m u j e, ż e:


I. Zwołał posiedzenie Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica na dzień 22 października 2019 r. (wtorek) godz. 900.
II. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
2/ zmian w budżecie gminy;
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031;
4/ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica.
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektu apelu o podjęcie interwencji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Analiz i Strategii Rozwoju w Warszawie w sprawie utrzymania płatności dla obszarów ONW w obrębie gminy Piątnica w powiecie łomżyńskim w województwie podlaskim.
6. Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania obiektów komunalnych (wszystkie obiekty).
7. Informacja o środkach budżetowych pozyskanych w 2019 r. na realizację zadań gminy.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki 138 o powierzchni 0,37 ha, położonej w obrębie Kalinowo i stanowiącej własność Gminy Piątnica.
9. Wolne wnioski.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Kopczewski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie Przewodniczącego pdf 465.06 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 październik 2019 14:52 Konrad Majkowski