OBWIESZCZENIE

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica

i n f o r m u j e, ż e:

I. Zwołał posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica na dzień 25 października 2019 r. (piątek) godz. 800.
II. Posiedzenie odbędzie się w sali nr 16 Urzędu Gminy Piątnica, przy ul. Stawiskowskiej 53.

Proponowany porządek dzienny posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2019 i Nr 9/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Piątnica za rok szkolny 2018/2019.
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica;
2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
3/ zmian w budżecie Gminy;
4/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
6. Wolne wnioski.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Piotr Zduńczyk

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Obwieszczenie Przewodniczącego pdf 292.21 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 17 październik 2019 14:55 Konrad Majkowski