Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy, dostępne do pobrania w załączeniu:

- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

- w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi orazw sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019''

- w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy Piątnica na 2019 rok

- w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniającej uchwałę w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi

- w sprawie zmian w budżecie Gminy