Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy, dostępne do pobrania w załączeniu:

- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
niedziela, 23 grudzień 2018 02:04 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 23 grudzień 2018 02:05 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 23 grudzień 2018 02:05 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. niedziela, 23 grudzień 2018 02:16 Konrad Majkowski