Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy, dostępne do pobrania w załączeniu:

- w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

- w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

- w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Spraw Społecznych

- w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta - pana Artura Wierzbowskiego

- w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Piątnica