- W sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot najmu oraz wyrażenie zgody na zbycie tejże nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze bezprzetargowej

Link do projektu uchwały: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/document/535888/Uchwa%C5%82a