Piątnica Poduchowna, 16 kwietnia 2020 r.

GPT.271.5.2020

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym naZaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 000 000,00 zł”.

Zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję że:

1) zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 913 244,36 zł

2) w terminie zostały złożone oferty:

Lp.

Nazwa firmy, adres

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofertach

1

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6

15-111 Białystok

921 752,81 zł

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Podlaski

ul. Świętojańska 12A

15-082 Białystok

637 662,99 zł

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

3

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

883 648,64 zł

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

4

Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Piątnicy

ul. Stawiskowska 30

18-421 Piątnica Poduchowna

779 365,04 zł

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja z otwarcia ofert - pdf pdf 361.31 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 16 kwiecień 2020 10:10 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 kwiecień 2020 10:10 Jarosław Sulkowski