Piątnica Poduchowna, 26 maja 2020 r.

GPT.271.7.2020

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica”.

Zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję że:

1) zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 955 908,00 zł

2) w terminie zostały złożone oferty:

Lp.

Nazwa firmy, adres

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofertach

1

Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

ul. Akademicka 22

18-400 Łomża

958 608,00 zł

Zgodnie z SIWZ

Nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja z otwarcia ofert - pdf pdf 263.56 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 26 maj 2020 10:50 Jarosław Sulkowski