(oznaczenie postępowania: GPT.271.15.2020)            Piątnica Poduchowna, dnia 09.10.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

„ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU GMINY PIĄTNICA W LATACH 2021 - 2023”

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm) informujemy, że dnia 09.10.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU GMINY PIĄTNICA W LATACH 2021 - 2023”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie: 279.958,25 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Godziny odbioru korespondencji od Zamawiającego

1

Poczta Polska
Spółka Akcyjna
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa

496.388,60 zł

14:00 – 15:00

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Informacja z otwarcia ofert pdf 208.90 KB Michał Pstrągowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 09 październik 2020 12:56 Michał Pstrągowski