Piątnica Poduchowna, dnia 27 września 2019 r.

GPT.271.18.2019

 

 

Otrzymują uczestnicy postępowania

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica".

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599771-N-2019 w dniu 19.09.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz 1986, z późn. zm.), wobec prośby Wykonawcy o wyjaśnienie i modyfikację zapisów treści SIWZ, Zamawiający wyjaśnia jak poniżej:

 

 

Pytanie

Ze względu na brak dokumentacji związanej z przebudową linii energetycznych nn proszę o udostępnienie przedmiaru robót oraz projektu wykonawczego branży elektrycznej.

Odpowiedź

Zamawiający omyłkowo nie umieścił tej dokumentacji. Została ona udostępniona na stronie bip w zakładce dotyczącej ww. postępowania.

 

Z up. Wójta

mgr Bogdan Bieńczyk

Zastępca Wójta

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 wrzesień 2019 15:37 Jarosław Sulkowski