Piątnica Poduchowna, 5 grudnia 2019 r.

GPT.271.22.2019

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na Kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica.

Zgodnie z art. 86. ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuję że:

1) zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 640 000,00 zł.

2) w terminie zostały złożone oferty:

Lp.

Nazwa firmy, adres

Cena

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności zawarte w ofertach

1

PGE Obrót S.A.

35-959 Rzeszów

ul. 8-go Marca 6

599 891,96 zł

01.01.2020 r.-31.12.2020 r.

Nie dotyczy

Zgodnie z SIWZ

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja - pdf pdf 278.19 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 05 grudzień 2019 11:44 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 grudzień 2019 11:45 Jarosław Sulkowski