Piątnica Poduchowna, dnia 27 lutego 2020 r.

GPT.271.2.2020

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku

Gmina Piątnica, działając na podstawie art. 13 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 roku:

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia (robota budowlana, dostawa, usługa)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1

Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I

robota budowlana

przetarg nieograniczony

309 000,00 zł

I

2

Przebudowa drogi gminnej nr 109671B ul. Północna w m. Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Ogrodową i 33 Pułku Piechoty

robota budowlana

przetarg nieograniczony

1 556 000,00 zł

II-III*

3

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105642B Dobrzyjałowo-Motyka

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 500 000,00 zł

II-III*

4

Przebudowa drogi gminnej 105654B Kalinowo-Kalinowo Kolonia do drogi krajowej

robota budowlana

przetarg nieograniczony

2 532 000,00 zł

II-III*

5

Kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

usługa

przetarg nieograniczony

900 000,00 zł

II

6

Zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica

usługa

przetarg nieograniczony

900 000,00 zł

II

7

Odbiór stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica

usługa

przetarg nieograniczony

800 000,00 zł

II

8

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Taraskowo

robota budowlana

przetarg nieograniczony

150 000,00 zł

II

9

Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy

robota budowlana

przetarg nieograniczony

200 000,00 zł

III-IV

10

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaży oraz świadczenia usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica

dostawa

przetarg nieograniczony

600.000,00 zł

IV

*- realizacja w przypadku otrzymania dofinansowania

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Plan postępowań 2020 r. - pdf pdf 660.75 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 luty 2020 13:50 Jarosław Sulkowski