Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Ogoszenie o zamówieniu - Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.669.517,00 zł 11-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 228
Ogoszenie o zamówieniu - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł 11-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław SUlkowski Odsłon: 313
Drugi przetarg nieograniczony na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 05-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 281
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej 17-05-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 590
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 07-05-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 154
Ogłoszenie o Zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej 30-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 547
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 19-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 225
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację przepompowni ścieków w Piątnicy Poduchownej. 09-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 169
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej 04-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 204
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację przepompowni ścieków w Piątnicy Poduchownej 25-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 386
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej 20-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 327
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 20-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 173
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo”. 07-03-2019 Udostępniony przez: Ewa Sulewska Szulc Odsłon: 165
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica”. 07-03-2019 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 496
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 05-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 368
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 27-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 418
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo - aktualizacja 04.03.2019 20-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 432
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wymianę pomp w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin 20-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 472
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku 20-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 338
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - wymiana pomp w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin. 31-01-2019 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 485
Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej" 28-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 176
Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej 17-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 621
Informacja z otwarcia ofert na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica" 15-01-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 113
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica" 03-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 351
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Drozdowo" 24-12-2018 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 361
Informacja z otwarcia ofert na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w 2019 r. 06-12-2018 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 256