Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Piątnica w latach 2021 - 2023 15-09-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 23
Informacja z otwarica ofert w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II. GPT.271.13.2020 21-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 63
Drugie ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pod nazwą Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II 05-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 110
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pod nazwą Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II 16-07-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 187
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 109671B ulica Północna w Piątnicy 03-07-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 144
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 109671B ulica Północna w Piątnicy 18-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 251
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 16-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 78
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 09-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 91
Komunikat nr 1 do postępowania na udzielenie zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 05-06-2020 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 74
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 05-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 146
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 03-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 112
Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 01-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 103
Ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 26-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 246
Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 26-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 73
Ogłoszenie o drugim postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 18-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 129
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 08-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 122
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 000 000,00 zł". 16-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 134
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I 09-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 212
Transmisja z otwarcia ofert z postępowania "Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I." 09-04-2020 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 139
Ogłoszenie o zamówieniu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 000 000,00 zł 07-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 205
Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pod nazwą "Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I." 25-03-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 411
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku 27-02-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 209
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica. 20-02-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 135
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 12-02-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 102
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 19-12-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 159
Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 11-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 422
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 05-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 109
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy 04-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 279
Komunikat nr 1 do postępowania na udzielenie zamówienia na kompleksowę dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 02-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 72
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica - szkoła podstawowa w Kisielnicy. 29-11-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 107
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej. 28-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 158
Informacja z otwarcia ofert w postępwaniu na przebudowę drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 28-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 127
Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowę dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 27-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 130
Komunikat nr 2 do postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 22-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 134
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 104 529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 21-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 96
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 21-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 142
Ogłoszenie o zamowieniu na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy 19-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 404
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 13-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 312
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 08-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 737
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic. 07-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 242
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica 07-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 248
Komunikat nr 2 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w 01-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 144
Komunikat nr 2 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica" 01-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 142
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica". 27-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 160
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w 27-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 139
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic 19-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 288
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica 19-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 386
Informacja z otwarcia ofert - trzeci przetarg nieograniczony na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 13-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 210
Trzeci przetarg nieograniczony na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 29-08-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 202
Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu nieograniczonym na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 22-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 247