Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica 19-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 441
Informacja z otwarcia ofert - trzeci przetarg nieograniczony na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 13-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 257
Trzeci przetarg nieograniczony na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 29-08-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 243
Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu nieograniczonym na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 22-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 271
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.669.517,00 zł. 19-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 175
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł 19-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 367
Ogoszenie o zamówieniu - Zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.669.517,00 zł 11-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 292
Ogoszenie o zamówieniu - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł 11-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław SUlkowski Odsłon: 376
Drugi przetarg nieograniczony na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 05-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 339
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej 17-05-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 695
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 07-05-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 187
Ogłoszenie o Zamówieniu - Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej 30-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 631
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 19-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 295
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na modernizację przepompowni ścieków w Piątnicy Poduchownej. 09-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 208
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej 04-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 267
Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację przepompowni ścieków w Piątnicy Poduchownej 25-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 454
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej 20-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 389
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 20-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 206
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Budowę systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo”. 07-03-2019 Udostępniony przez: Ewa Sulewska Szulc Odsłon: 203
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na „Dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica”. 07-03-2019 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 614
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 05-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 425
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 27-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 462
Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo - aktualizacja 04.03.2019 20-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 512
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na wymianę pomp w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin 20-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 540
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2019 roku 20-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 380
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - wymiana pomp w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin. 31-01-2019 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 518
Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej" 28-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 209
Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej 17-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 777
Informacja z otwarcia ofert na "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica" 15-01-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 148
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica" 03-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 447
Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Drozdowo" 24-12-2018 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 424
Informacja z otwarcia ofert na Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w 2019 r. 06-12-2018 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 343