Zamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Remont kuchni w m. Olszyny” 29-10-2020 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 8
Ogłoszenie o zamówienia na realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia – do drogi krajowej 28-10-2020 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 31
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA RZECZ URZĘDU GMINY PIĄTNICA W LATACH 2021 - 2023” 09-10-2020 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 28
Drugie ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Piątnica w latach 2021 - 2023 28-09-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 61
Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Piątnica w latach 2021 - 2023 15-09-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 51
Informacja z otwarica ofert w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II. GPT.271.13.2020 21-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 87
Drugie ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pod nazwą Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II 05-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 127
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację inwestycji pod nazwą Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II 16-07-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 216
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 109671B ulica Północna w Piątnicy 03-07-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 168
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 109671B ulica Północna w Piątnicy 18-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 297
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 16-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 94
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 09-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 106
Komunikat nr 1 do postępowania na udzielenie zamówienia na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 05-06-2020 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 86
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 05-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 157
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 03-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 125
Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 01-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 125
Ogłoszeniu o zamówieniu na dostawę fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 26-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 265
Informacja z otwarcia ofert w drugim postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 26-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 86
Ogłoszenie o drugim postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 18-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 151
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 08-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 144
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 000 000,00 zł". 16-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 149
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I 09-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 240
Transmisja z otwarcia ofert z postępowania "Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I." 09-04-2020 Udostępniony przez: Ewa Sulewska-Szulc Odsłon: 157
Ogłoszenie o zamówieniu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 000 000,00 zł 07-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 233
Ogłoszenie o zamówieniu na realizacje zadania pod nazwą "Przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I." 25-03-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 441
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2020 roku 27-02-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 245
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica. 20-02-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 146
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 12-02-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 119
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 19-12-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 176
Ogłoszenie o zamówieniu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 11-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 454
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 05-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 127
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy 04-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 299
Komunikat nr 1 do postępowania na udzielenie zamówienia na kompleksowę dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 02-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 84
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica - szkoła podstawowa w Kisielnicy. 29-11-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 120
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej. 28-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 177
Informacja z otwarcia ofert w postępwaniu na przebudowę drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 28-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 141
Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksowę dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 27-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 149
Komunikat nr 2 do postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 22-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 146
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 104 529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 21-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 111
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówinia publicznego na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 21-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 154
Ogłoszenie o zamowieniu na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy 19-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 423
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 13-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 338
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 08-11-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 774
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic. 07-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 254
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica 07-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 262
Komunikat nr 2 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w 01-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 157
Komunikat nr 2 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica" 01-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 157
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica". 27-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 177
Komunikat nr 1 do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w 27-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 155
Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic 19-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 300