Zamówienia publiczne

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II - drugie ogłoszenie 25-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 26
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II w zakresie części I zamówienia 12-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 41
Informacja o unieważnieniu postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP II w zakresie części II zamówienia. 04-08-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 31
Informacja z otwarcia w przetargu nieograniczonym na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie wraz z zagospodarowaniem terenu - ETAP II 31-07-2020 Udostępniony przez: Robert Chrzanowski Odsłon: 58
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Przebudowa drogi gminnej nr 109 671 B ulica Północna w Piątnicy" 23-07-2020 Udostępniony przez: Robert Chrzanowski Odsłon: 51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie lipiec 2020 - grudzień 2021 r. 25-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 65
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych 7 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 23-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 42
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę fabrycznie nowych 30 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem operacyjnym i biurowym 09-06-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 71
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w drugim postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica 28-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 68
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Piątnica” 18-05-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 79
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu – ETAP I 29-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 91
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego do kwoty 5 000 000,00 zł 22-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 74
Informacja o wyniku postępowania na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy szkole podstawowej w Jeziorku - GPT.2600.9.2020 21-04-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 86
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 03-03-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 61
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. 30-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 190
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy 17-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 122
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 09-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 52
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 03-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 137
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 03-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 156
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery w postępowaniu na przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic 21-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 125
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica 21-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 106
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 30-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 140
Informacja o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo" 27-08-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 90
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.669.517,00 zł. 24-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 134
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł. 24-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 155
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GPT.271.12.2019 - na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej 31-05-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 463
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 15-05-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 140
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GPT.271.9.2019 - „Modernizacja przepompowni ścieków w Piątnicy Poduchownej” 24-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 217
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GPT.271.10.2019 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej" 19-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 232
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 02-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 186
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 28-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 212
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo 13-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 215
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Wymianę pomp w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin” 27-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 161
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica” 14-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 197
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej” 04-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 178
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Drozdowo" 28-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 241