Zamówienia publiczne

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 03-03-2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 13
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Piątnica w okresie styczeń - czerwiec 2020 r. 30-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 98
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – szkoła podstawowa w Kisielnicy 17-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 63
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji) dla obiektów i urządzeń stanowiących własność Gminy Piątnica 09-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej 03-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 81
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej nr 104529 B Jurzec – Dobrzyjałowo – Cydzyn na odcinku Nowy Cydzyn – Budy Mikołajka (od skrzyżowania dróg gminnych do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1915 B) 03-12-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 88
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery w postępowaniu na przebudowę ciągów dróg gminnych w miejscowości Piątnica Poduchowna. Etap 1. Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Wesołej w miejscowości Piątnica Poduchowna wraz z przebudową skrzyżowania w.w. ulic 21-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 90
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Jeziorko gm. Piątnica 21-10-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 62
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 30-09-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 92
Informacja o unieważnieniu drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo" 27-08-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.669.517,00 zł. 24-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 88
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000,00 zł. 24-07-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 100
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GPT.271.12.2019 - na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Marianowo do działki nr 3/6 w Piątnicy Poduchownej 31-05-2019 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 375
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont budynku komunalnego przy ul. Stawiskowskiej 12 w Piątnicy Poduchownej – etap I 15-05-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 100
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GPT.271.9.2019 - „Modernizacja przepompowni ścieków w Piątnicy Poduchownej” 24-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 181
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GPT.271.10.2019 - "Przebudowa drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej" 19-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 171
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Piątnica 02-04-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 145
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na budowę garażu na potrzeby OSP w miejscowości Drozdowo 28-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 176
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę systemu odwodnienia drogi gminnej Nr 105654B wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1934B w miejscowości Kalinowo 13-03-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 185
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Wymianę pomp w istniejącym systemie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Piątnica Poduchowna oraz Czarnocin” 27-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 123
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w Gminie Piątnica” 14-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 149
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Przebudowę drogi gminnej nr 105654B Kalinowo – Kalinowo Kolonia do drogi krajowej” 04-02-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 142
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Drozdowo" 28-01-2019 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 205