Piątnica Poduchowna, dnia 3 grudnia 2019 r.

GPT.271.19.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Gmina Piątnica informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie placówek oświatowych w Piątnicy Poduchownej, została wybrana oferta złożona przez firmę Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę (spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała najwyższą ilość punktów) według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów tj. ceny w kwocie 1 386 665,33 zł, terminu realizacji robót do 10.07.2020 r. oraz okresu gwarancji 60 miesięcy - na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przez Gminę Piątnica zostało złożonych siedem ofert:

·      oferta nr 1, złożona przez PHU GAWLIK Paweł Gawlik, ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 40,07 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 80,07 pkt,

·      oferta nr 2 złożona przez „ADA-LIGHT” Sp. z o.o., Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 51,00 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 91,00 pkt,

·      oferta nr 3 złożona przez BULLAIT Andrzej Ciuchta, ul. Okulickiego 13/21, 82-300 Elbląg, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 45,77 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 85,77 pkt,

·      oferta nr 4 złożona przez Sobibar Bartosz Sobieraj, ul. Armii Krajowej 3/13, 19-400 Olecko, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 41,60 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 81,60 pkt,

·      oferta nr 5 złożona przez EVERSPORT Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 47,53 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 87,53 pkt,

·      oferta nr 6 złożona przez HYDROS PLUS Tomasz Kulesza, Bohdan 25A, 16-002 Dobrzyniewo Duże, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 44,24 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 84,24 pkt,

·      oferta nr 7 złożona przez Complexe Sportif Grażyna Kowalska, ul. Kościuszki 4/3, 05-240 Tłuszcz, która według ustalonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów, jakimi były cena, termin realizacji robót i okres gwarancji otrzymała odpowiednio 60,00 pkt, 20,00 pkt i 20,00 pkt co dało łączną sumę 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp.

Ponadto informuję, że Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp, w zakresie obejmującym niniejsze zamówienie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
informacja o wyborze - pdf pdf 938.24 KB Jarosław Sulkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 03 grudzień 2019 15:35 Jarosław Sulkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 grudzień 2019 15:35 Jarosław Sulkowski