Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów i urządzeń silnikowych”.

1) Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej "Bezgotówkowa, cykliczna sprzedaż paliw do pojazdów i urządzeń silnikowych”  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godz. 1200  (liczy się data wpływu do urzędu).

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.

3) Zamawiający, spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego oferta będzie najwyżej oceniona, zgodnie z  kryteriami w zaproszeniu.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zaproszenie, opz pdf 1.48 MB Sylwia Złowodzka
Wzór umowy pdf 1.95 MB Sylwia Złowodzka
Formularz oferty pdf 127.97 KB Sylwia Złowodzka
Formularz oferty edytowalna docx 27.71 KB Sylwia Złowodzka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 listopad 2022 15:28 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 listopad 2022 15:29 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 listopad 2022 15:30 Sylwia Złowodzka