Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. ,,Wywóz odpadów komunalnych z pojemników znajdujących się przy budynku Urzędu Gminy Piątnica".

1) Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej "Wywóz odpadów komunalnych z Urzędu Gminy Piątnica"  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia  20.03.2023 r. do godz. 1100.

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem.

3) Do oferty należy załączyć wypis z CEIDG.

4) Zamawiający, spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego cena będzie najniższa.

5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór umowy pdf 1.30 MB Sylwia Złowodzka
Opis przedmiotu zamówienia pdf 232.39 KB Sylwia Złowodzka
Formularz ofertowy docx 21.53 KB Sylwia Złowodzka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13 marzec 2023 12:50 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 12:51 Sylwia Złowodzka
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 marzec 2023 12:52 Sylwia Złowodzka