Gmina Piątnica z siedzibą w Piątnicy Poduchownej, ul. Stawiskowska 53, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na opracowanie dokumentacji na zadanie: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nowy Cydzyn, działka 190 oraz 170, na długości ok. 870m."

1) Propozycję cenową należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej "Oferta na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowy Cydzyn”  w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna w pokoju nr 8 w terminie do dnia 14.06.2024 r. do godz. 1300 (liczy się data wpływu do urzędu),  

2) Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym zgodnie z załącznikiem,

3) Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze tego Wykonawcę, którego oferta będzie najwyżej oceniona zgodnie z  kryteriami w zaproszeniu,

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór umowy pdf 201.98 KB Angelika Szczytkowska
Formularz ofertowy docx 17.60 KB Angelika Szczytkowska
Opis przedmiotu zamówienia pdf 1.42 MB Angelika Szczytkowska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 05 czerwiec 2024 11:39 Angelika Szczytkowska
Artykuł został zmieniony. środa, 05 czerwiec 2024 11:52 Angelika Szczytkowska