Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica. 21 Sie 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 42
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Piątnica w 2020 r. 05 Sie 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 49
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica w 2020 roku" 31 Lip 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 49
Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej niskiego napięcia przeznaczonej do zasilania studni głębinowej nr 3 w Piątnicy Poduchownej 23 Lip 2020 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 68
Drugie zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej 08 Lip 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 174
Informacja o wyniku postępowania na budowę kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej 03 Lip 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 106
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich. 29 Cze 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 175
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Budowa kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej. 19 Cze 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 156
Trzecie zapytanie ofertowe na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy szkole podstawowej w Jeziorku 15 Cze 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 99
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – świetlica wiejska w Kosakach 03 Cze 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 84