Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usługi w zakresie wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica w 2021 r. 11 Gru 2020 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 71
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Kownaty, Stary Cydzyn, Rządkowo”. 26 Lis 2020 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 144
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Krzewo”. 04 Lis 2020 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 100
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica. 21 Sie 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 99
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Piątnica w 2020 r. 05 Sie 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 96
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątnica w 2020 roku" 31 Lip 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 91
Zaproszenie do złozenia propozycji cenowej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa linii kablowej niskiego napięcia przeznaczonej do zasilania studni głębinowej nr 3 w Piątnicy Poduchownej 23 Lip 2020 Udostępniony przez: Mariusz Pruszkowski Odsłon: 105
Drugie zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na budowę kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej 08 Lip 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 212
Informacja o wyniku postępowania na budowę kanału deszczowego fi 400 mm z odgałęzieniem fi 300 mm na działkach nr 471/34, 471/15, 471/71, 471/16, 471/48 i 471/35 w Piątnicy Poduchownej 03 Lip 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 140
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Budach Czarnockich. 29 Cze 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 250