Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Piątnica - GPT.2600.14.2020 22 Maj 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 106
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w gminie Piątnica – świetlica wiejska w Kosakach. 15 Maj 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 238
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę fabrycznie nowych 23 komputerów przenośnych - laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz 2 tabletów - GPT.2600.15.2020 14 Maj 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 107
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy szkole podstawowej w Jeziorku”- drugie zapytanie ofertowe 08 Maj 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 89
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zakup i dostawę fabrycznie nowych 23 komputerów przenośnych - laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz 2 tabletów 06 Maj 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 215
Zapytanie ofertowe na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Piątnica w 2020 r. 05 Maj 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 596
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa placu zabaw w Górkach-Sypniewo i doposażenie istniejącego placu zabaw w Piątnicy Poduchownej”. 15 Kwi 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 352
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy szkole podstawowej w Jeziorku.”. 01 Kwi 2020 Udostępniony przez: Jarosław Sulkowski Odsłon: 228
Informacja z wyboru oferty na świadczenie usług audytu wewnętrznego w Gminie Piątnica w 2020 roku 25 Lut 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 78
Zaproszenie do składania ofert na świadczenie audytu wewnętrznego w 2020 roku 03 Lut 2020 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 130