PODATEK ROLNY W 2023 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M. P. poz. 995), średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. Stanowi to wzrost o 12,57 zł w stosunku do średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w 2021 r. (61,48 zł za 1 dt).

Stawka podatku rolnego w 2023 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt wyniesie:

  • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta, czyli 2,5 x 74,05 zł = 185,125),
  • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta, czyli 5 x 74,05 = 370,25).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek rolny można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w zakładce załączniki

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Piątnica deklaracji na podatek rolny na rok podatkowy 2023 w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wpłat z tytułu podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Natomiast osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na dany rok.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów (wzory w zakładce Załączniki)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 listopad 2022 14:58 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 14:48 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 14:52 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 14:54 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 14:55 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 14:57 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 14:58 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 15:05 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
wtorek, 29 listopad 2022 15:05 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 08:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 08:35 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 30 listopad 2022 08:39 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 08:46 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:05 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:07 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:09 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:09 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 08:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 styczeń 2023 13:09 Małgorzata Krajewska