Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 7.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Piątnica 20 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 10
Zarządzenie Nr 6.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Wiktorzyn i Żelechy 17 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 16
Zarządzenie Nr 94.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 13 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 27
Zarządzenie Nr 5.2022 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2022 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 32
Zarządzenie Nr 4.2022 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie grantów w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę instalacji odnawialnych źródeł energii... 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 37
Zarządzenie Nr 3.2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru grantobiorców do udziału w projekcie „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Piątnica” 11 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 29
Zarządzenie Nr 93.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 41
Zarządzenie Nr 2.2022 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 roku 05 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 38
Zarządzenie Nr 1.2022 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Sty 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 31
Zarządzenie Nr 92.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 28 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 45
Zarządzenie Nr 91.2021 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-Wigor" Górkach Sypniewo 22 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 52
Zarządzenie Nr 90.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 21 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 55
Zarządzenie Nr 89.2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 20 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 62
Zarządzenie Nr 88.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 20 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 47
Zarządzenie Nr 87.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 68
Zarządzenie Nr 86.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. mjr Wł. Raginisa w Piątnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 65
Zarządzenie Nr 85.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 40
Zarządzenie Nr 84.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kisielnicy do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 44
Zarządzenie Nr 83.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 60
Zarządzenie Nr 82.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 34
Zarządzenie Nr 81.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie do realizacji programu "Laboratoria przyszłości" 16 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 104
Zarządzenie Nr 80.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 08 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 55
Zarządzenie Nr 77.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 54
Zarządzenie Nr 79.2021 w sprawie powołania zespołu wspierającego obsługę inwestora na terenie Gminy Piątnica zwanego Punktem Obsługi Inwestora w urzędzie 06 Gru 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 64
Zarządzenie Nr 78.2021 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego 30 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 64
Zarządzenie Nr 76.2021 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 22 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 87
Zarządzenie Nr 73.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 121
Zarządzenie Nr 72.2021 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 19 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 89
Zarządzenie Nr 71.2021 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 19 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 121
Zarządzenie Nr 75.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 18 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 109
Zarządzenie Nr 74.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu "Programu współpracy gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022" 18 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 104
Zarządzenie Nr 70.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 83
Zarządzenie Nr 69.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Lis 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 90
Zarządzenie Nr 68.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 22 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 131
Zarządzenie Nr 67.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 13 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 164
Zarządzenie Nr 66.2021 w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 12 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 88
Zarządzenie Nr 63.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Paź 2021 Udostępniony przez: Dorota Dziemińska Odsłon: 119
Zarządzenie Nr 65.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Paź 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 126
Zarządzenie Nr 64.2021 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa wsi Rakowo-Czachy 30 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 89
Zarządzenie Nr 62.2021 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury sportowej i pomieszczeń Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy oraz szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Piątnica 30 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 103
Zarządzenie Nr 61.2021 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie Gminy Piątnica w stanach gotowości obronnej państwa 15 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 133
Zarządzenie Nr 59.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 13 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 96
Zarządzenie Nr 60.2021 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego 09 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 218
Zarządzenie Nr 58.2021 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 07 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 144
Zarządzenie Nr 57.2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Wrz 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 159
Zarządzenie Nr 56.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie- Boginiach, Rakowo Boginie 49,18-421 Piątnica Poduchowna 26 Sie 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 141
Zarządzenie Nr 55.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Drozdowie, ul. Główna 15, 18-421 Piątnica Poduchowna 26 Sie 2021 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 128
Zarządzenie Nr 52.2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2021 roku... 24 Sie 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 148
Zarządzenie Nr 54.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Jeziorku 10 Sie 2021 Udostępniony przez: Łukasz Mertin Odsłon: 209
Zarządzenie Nr 53.2021w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach 10 Sie 2021 Udostępniony przez: Łukasz Mertin Odsłon: 383