Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 42.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakowie-Boginiach w czasie jego nieobecności 25 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 30
Zarządzenie Nr 41.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 16 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 43
Zarządzenie Nr 40.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 08 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 50
Zarządzenie Nr 38.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 46
Zarządzenie Nr 39.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 04 Maj 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 41
Zarządzenie Nr 37.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 27 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 63
Zarządzenie Nr 36.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii... 24 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 77
Zarządzenie Nr 35.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2023 20 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 59
Zarządzenie Nr 34.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej... 18 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 82
Zarządzenie Nr 33.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej... 14 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 98
Zarządzenie Nr 32.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych... 13 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 73
Zarządzenie Nr 31.2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 13 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 70
Zarządzenie Nr 30.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Piątnica w 2023 roku przez organizacje pozarządowe ... 07 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 82
Zarządzenie Nr 29.2023 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 06 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 210
Zarządzenie Nr 25.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 67
Zarządzenie Nr 28.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 05 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 59
Zarządzenie Nr 27.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 05 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 73
Zarządzenie Nr 26.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego ,,Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Piątnica 05 Kwi 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 62
Zarządzenie Nr 24.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Olszynach, ul. Wiśniowa 19, 18-421 Piątnica Poduchowna 31 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 77
Zarządzenie Nr 23.2023 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2022 rok 29 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 160
Zarządzenie Nr 22.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2023 27 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 82
Zarządzenie Nr 21.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Piątnica 23 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 120
Zarządzenie Nr 20.2023 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Piątnica 22 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 116
Zarządzenie Nr 19.2023 w sprawie zmiany składu osobowego zespołu interdyscyplinarnego 21 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 201
Zarządzenie Nr 18.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 16 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 109
Zarządzenie Nr 17.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2023 15 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 73
Zarządzenie Nr 14.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 06 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 107
Zarządzenie Nr 16.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 111
Zarządzenie Nr 13.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 128
Zarządzenie Nr 15.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 02 Mar 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 96
Zarządzenie NR 12.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy 17 Lut 2023 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 105
Zarządzenie NR 11.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 17 Lut 2023 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 89
Zarządzenie Nr 10.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 03 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 759
Zarządzenie Nr 9.2023 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2023 roku 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 131
Zarządzenie Nr 8.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 193
Zarządzenie Nr 7.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowa 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 160
Zarządzenie Nr 6.2023 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątnica, na rok szkol 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 113
Zarządzenie Nr 11.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 02 Lut 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 104
Zarządzenie Nr 5.2023 w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątnicy podczas nieobecności Dyrektora i Wicedyrektorów 18 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 179
Zarządzenie Nr 4.2023 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2023 11 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 136
Zarządzenie Nr 3.2023 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 11 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 208
Zarządzenie Nr 97.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 160
Zarządzenie Nr 96.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 05 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 153
Zarządzenie Nr 2.2023 w sprawie powołania Pełnomocnika Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 168
Zarządzenie Nr 1.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 140
Zarządzenie Nr 98.2022 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "Senior-WIGOR" w Górkach-Sypniewo 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 221
Zarządzenie Nr 95.2022 w sprawie powierzenia na czas określony obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 04 Sty 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 370
Zarządzenie nr 93.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 145
Zarządzenie Nr 94.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy 16 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 165
Zarządzenie Nr 92.2022 zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnego Konkursu na plakat pod hasłem "ŻYJ ZDROWO BEZ UZALEŻNIEŃ" 15 Gru 2022 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 145