Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 404
IL-1 Informacja o lasach 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 276
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 240
IR-1 Informacja o gruntach 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 280
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 302
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 295
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 284
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 753
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 283
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 228