Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Wniosek na sterylizację lub kastrację 17 Sty 2023 Udostępniony przez: Agnieszka Modzelewska Odsłon: 90
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 519
IL-1 Informacja o lasach 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 382
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 310
IR-1 Informacja o gruntach 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 381
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 371
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 373
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 372
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 867
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 367