Kategoria Oświadczenia majątkowe radnych podzielona jest na podkategorie.