Prosimy o zapoznanie się z Deklaracją o dostępności serwisów (witryn) wydawanych przez Urząd Gminy Piątnica w Piątnicy Poduchownej.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Piątnica w Piątnicy Poduchownej.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej bip.gminapiatnica.pl.

Data ustalenia tekstu Deklaracji: 2016-05-10

Data opublikowania strony internetowej: 2016-05-10

Data ostatnio wprowadzonych zmian: 2021-01-04

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-01-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu BIP Urzędu Gminy Piątnica postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu BIP Urzędu Gminy Piątnica w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA oraz WCAG 2.1.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu:

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
 • przełączniki zmiany kontrastu
 • przełącznik zmiany układu strony
 • przełącznik zmiany na „tryb nocny”
 • materiały wideo posiadają napisy dla osób niedosłyszących i niesłyszących

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
 • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Transmisje na żywo oraz opublikowane materiały wideo1

"Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. 2019 poz. 848) nie ma obowiązku dodawania napisów ani audiodeskrypcji do transmisji na żywo. Oznacza to, że te transmisje, na przykład obrad Rady, będą mogły być prezentowane na stronie www bez żadnych zmian, dokładnie tak samo jak dotychczas.

Natomiast inaczej mają się sprawy dotyczące nagranych już transmisji, które są publikowane na stronach www przez podmioty publiczne. Te, po zakończeniu transmisji na żywo i publikacji na stronie stają się „klasycznymi” materiałami multimedialnymi, które będą od 23 września 2020 podlegały przepisom ustawy.

Multimedia (filmy, nagrania z obrad, relacje z wydarzeń…), bez względu na to, czy są publikowane na stronie internetowej podmiotu publicznego, czy na portalu społecznościowym takim jak Youtube, muszą być uzupełnione o napisy rozszerzone. Napisy rozszerzone albo inaczej napisy dla głuchych i słabosłyszących to nie tylko transkrypcja tekstowa tego, co zostało powiedziane, ale również informacja o innych istotnych dźwiękach.

Oczywistym jest, że przygotowanie takich napisów może zająć trochę czasu. W przypadku nagrań na przykład z obrad, które trwały wiele godzin, dopuszczalnym jest opublikowanie najpierw zarejestrowanego nagrania, a dodanie napisów dopiero po kilku dniach. Okres ten, który zwyczajowo przyjęło się określać jako 2 tygodnie, z całą pewnością nie powinien przekraczać tego czasu, a napisy w zasadzie powinny być udostępnione jak najszybciej, czyli jak jest to określane w języku prawniczym „niezwłocznie”." 

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym. Możesz skorzystać z dwóch sposobów kontaktu:

 • Wyślij e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie 86 216 24 76

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, filmy bez napisów (transkrypcji) itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Piątnica położony jest w centrum miejscowości Piątnica Poduchowna przy ul. Stawiskowskiej 35.

Wejście główne do budynku usytuowane jest od strony ulicy Stawiskowskiej od drogi DK 61. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony (DK 61) znajduje się niewielki parking oraz chodnik.

Z tyłu budynku znajduje się podjazd "platforma" ułożona z kostki brukowej, którym osoby z niepełnosprawnością (OzN) mogą dostać się do budynku Urzędu Gminy Piątnica.

Po minięciu drzwi należy przejść przez niewielki korytarz oraz pokój, w którym znajduje się kancelaria. Wejście z tyłu budynku jest utrudnione, a często też niemożliwe z uwagi na ograniczenia (szafy, xero, biurka). Maksymalna szerokość przejścia 0,781m, drzwi prowadzące na korytarz główny o szerokość 0,802 m nie spełniają wymogów do bezpiecznego przejazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Brak windy uniemożliwia osobom OzN przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami budynku. Osoby (OzN), które mogę poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego mogą poruszać się jedynie w obrębie parteru z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi wąskie korytarze (min. szerokość 1,173 m).

Toaleta główna na parterze budynku nie jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych (Wymiary toalety 1,012x1,379 m, brak poręczy w WC oraz przy umywalce. Umywalka na wysokości 0,848 m, szerokości 0,608).

Brak rozkładu pomieszczeń w formie tyflomapy, informacji w Brajlu lub informacji głosowej (infokiosk).

Aktualnie wśród pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Piątnica brak jest wyznaczonej oraz przeszkolonej osoby znającej język migowy w stopniu dostatecznym.

W urzędzie istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, jednak po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

___________________________________________________________________________

1Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/wyjasnienia--napisy-do-multimediow

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 grudzień 2018 10:02 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 grudzień 2018 10:18 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 18 grudzień 2018 10:18 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 24 marzec 2020 13:39 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 12:07 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 12:08 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 styczeń 2021 13:28 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 15:12 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 15:12 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 marzec 2021 15:16 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. środa, 23 marzec 2022 13:26 Konrad Majkowski (administracja)
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 marzec 2023 13:17 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 styczeń 2024 11:50 Konrad Majkowski