Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać w Urzędzie Gminy Piątnica z usług tłumacza migowego lub z pomocy osoby przybranej.

Przedstawiamy kilka porad objaśniających, jak korzystać z naszego Biuletynu Informacji Publicznej.