Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 205
IL-1 Informacja o lasach 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 132
DL-1 Deklaracja na podatek leśny 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 110
IR-1 Informacja o gruntach 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 134
DR-1 Deklaracja na podatek rolny 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 149
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 148
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 144
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 348
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 127
Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych 24 Sty 2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 102