Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 40.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 09 Kwi 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 28
Zarządzenie Nr 39.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 04 Kwi 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 33
Zarządzenie Nr 38.2024 w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątnica za 2023 rok 26 Mar 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 36
Zarządzenie Nr 37.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 22 Mar 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 41
Zarządzenie Nr 36.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Mar 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 46
Zarządzenie Nr 35.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 12 Mar 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 51
Zarządzenie Nr 34.2024 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 04 Mar 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 46
Zarządzenie Nr 33.2024 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 04 Mar 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 41
Zarządzenie Nr 29.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 04 Mar 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 57
Zarządzenie Nr 32.2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, Kisielnica 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 01 Mar 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 70
Zarządzenie Nr 31.2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, Kisielnica 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 01 Mar 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 64
Zarządzenie Nr 30.2024 uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica 29 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 49
Zarządzenie Nr 28.2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, Kisielnica 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 28 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 51
Zarządzenie Nr 27.2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, Kisielnica 1, 18-421 Piątnica Poduchowna 28 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 58
Zarządzenie Nr 26.2024 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej 21 Lut 2024 Udostępniony przez: Paulina Pokropowicz Odsłon: 105
Zarządzenie Nr 25.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 15 Lut 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 73
Zarządzenie Nr 24.2024 w sprawie zmiany zarządzenia nr 70.2023 Wójta Gminy Piątnica z dnia 25 września 2023 r.w sprawie kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Piątnica i jednostkach organizacyjnych Gminy Piątnica 13 Lut 2024 Udostępniony przez: Anna Baczewska Odsłon: 70
Zarządzenie Nr 23.2024 w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie... 09 Lut 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 43
Zarządzenie Nr 22.2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdzialania przemocy w rodzinie 07 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 54
Zarządzenie Nr 21.2024 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 07 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 50
Zarządzenie Nr 20.2024 w sprawie powołania Komisji Oceniającej ds. opiniowania wniosków składanych o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków 07 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jaisińska Odsłon: 92
Zarządzenie Nr 19.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 07 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 79
Zarządzenie Nr 18.2024 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek budżetowych 01 Lut 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 144
Zarządzenie Nr 17.2024 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 13.2021 Wójta Gminy Piątnica z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydatkowania środków publicznych dla zamówień o wartości szacunkowej netto poniżej 130 000 złotych 31 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 81
Zarządzenie NR 16.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2024 29 Sty 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 94
Zarządzenie NR 15.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 29 Sty 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Modzelewska Odsłon: 59
Zarządzenie NR 14.2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 29 Sty 2024 Udostępniony przez: Agnieszka Filipkowska Odsłon: 90
Zarządzenie NR 13.2024 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas pierwszych 29 Sty 2024 Udostępniony przez: Agnieszka Filipkowska Odsłon: 75
Zarządzenie Nr 12.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 24 Sty 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 97
Zarządzenie Nr 11.2024 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piątnica w 2024 roku 19 Sty 2024 Udostępniony przez: Ewelina Wierzbowska Odsłon: 193
Zarządzenie Nr 10.2024 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Piątnica na rok 2024 18 Sty 2024 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 113
Zarządzenie Nr 9.2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy 15 Sty 2024 Udostępniony przez: Katarzyna Chilińska Odsłon: 159
Zarządzenie Nr 7.2024 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ... 11 Sty 2024 Udostępniony przez: Klaudia Chaberek Odsłon: 133
Zarządzenie Nr 8.2024 w sprawie w sprawie realizacji programu ,,Karta Seniora Gminy Piątnica” oraz zasad przyznawania, wydawania i korzystania z ,,Karty Seniora Gminy Piątnica" 11 Sty 2024 Udostępniony przez: Monika Chaberek Odsłon: 256
Zarządzenie Nr 6.2024 w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piątnica w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 11 Sty 2024 Udostępniony przez: Klaudia Chaberek Odsłon: 95
Zarządzenie Nr 103.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 10 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 70
Zarządzenie Nr 5.2024 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Piątnicy 08 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 111
Zarządzenie Nr 102.2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 04 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 74
Zarządzenie Nr 101.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 04 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 75
Zarządzenie Nr 3.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych w roku 2024 03 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 116
Zarządzenie Nr 2.2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2024 03 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 120
Zarządzenie Nr 1.2024 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 03 Sty 2024 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 103
Zarządzenie Nr 100.2023 w sprawie ustalenia dziennego kosztu usług i posiłków świadczonych przez Dzienny Dom "SeniorWIGOR" w Górkach-Sypniewo 29 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 91
Zarządzenie Nr 99.2023 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy Piątnica 29 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 118
Zarządzenie Nr 98.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 29 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 89
Zarządzenie Nr 97.2023 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z infrastruktury sportowej i pomieszczeń Gminnej Hali Sportowej w Piątnicy oraz szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Piątnica 22 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 102
Zarządzenie Nr 96.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu internetowego ePodatki w Urzędzie Gminy Piątnica 20 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 128
Zarządzenie Nr 95.2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy 19 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 124
Zarządzenie Nr 94.2023 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 18 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 122
Zarządzenie Nr 93.2023 w sprawie oddania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Piątnica oraz podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu 14 Gru 2023 Udostępniony przez: Bożena Jasińska Odsłon: 89