Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z dnia 19 października 2023 r. (M. P. poz. 1129) ogłosił, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wyniosła 89,63 zł za 1 dt. Stanowi to wzrost o 15,58 zł w stosunku do średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w 2022 r. która wynosiła 74,05 zł za 1 dt.

Uchwałą Nr 384/LVI/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Rada Gminy Piątnica obniżyła średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy na rok podatkowy 2024 z kwoty 89,63 zł za 1 dt do kwoty 74,05 zł za 1 dt. 

Stawka podatku rolnego w 2024 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 74,05 zł za 1 dt wyniesie:

  • 185,125 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta, czyli 2,5 x 74,05 zł = 185,125),
  • 370,25 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta, czyli 5 x 74,05 = 370,25).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek rolny można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w zakładce załączniki

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Piątnica deklaracji na podatek rolny na rok podatkowy 2024 w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wpłat z tytułu podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Osoby fizyczne - informacje o gruntach w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, które uzasadniają powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub od zaistnienia zdarzenia, które powoduje zmianę wysokości opodatkowania,

Natomiast osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na dany rok.

Od 1 stycznia 2016 r., w przypadku działania w imieniu podatnika osób upoważnionych należy bezwzględnie stosować nowe wzory pełnomocnictw, określone przez Ministra Finansów.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok podatkowy 2024 pdf 224.66 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie MF z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny pdf 537.17 KB Małgorzata Krajewska
broszura-informacyjna-dr-1-pdf pdf 880.27 KB Małgorzata Krajewska
Deklaracja na podatek rolny pdf 63.69 KB Małgorzata Krajewska
DR-1 - DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY- osoby prawne wzór edytowalny XLS 247.00 KB Małgorzata Krajewska
ZDR1-załącznik do deklaracji na podatek rolny pdf 35.24 KB Małgorzata Krajewska
ZDR1 załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu xlsm 65.55 KB Małgorzata Krajewska
ZDR 2-załącznik do deklaracji na podatek rolny pdf 34.11 KB Małgorzata Krajewska
ZDR 2 załącznik do deklaracji na podatek rolny dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania xlsm 65.51 KB Małgorzata Krajewska
Broszura-informacyjna-IR-1-osoby fizyczne pdf pdf 732.01 KB Małgorzata Krajewska
IR-1 Informacja o gruntach na podatek rolny - osoby fizyczne pdf 49.05 KB Małgorzata Krajewska
IR-1 informacja o gruntach na podatek rolny - wersja edytowalna xlsm 224.56 KB Małgorzata Krajewska
ZIR 2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania pdf 33.83 KB Małgorzata Krajewska
ZIR 2 załącznik do informacji o gruntach dane o przedmiotach opodatkowania - zwolnionych z opodatkowania - wersja edytowalna xlsm 63.47 KB Małgorzata Krajewska
ZIR 3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników pdf 32.18 KB Małgorzata Krajewska
ZIR 3 załącznik do informacji o gruntach dane pozostałych podatników-wersja edytowalna xlsm 70.80 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo ogólne pdf 84.60 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego pdf 87.65 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo szczególne pdf 59.37 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego pdf 53.67 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 55.57 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 66.79 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pdf 321.87 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków elektr. pdf 581.81 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw pdf 78.15 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:44 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:48 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:52 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:54 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 11:55 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:03 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:04 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:05 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:05 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:07 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:34 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:53 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 12:58 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 13:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 13:09 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 13:14 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 13:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 13:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 13:23 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2023 13:26 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:43 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:45 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:50 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:52 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:53 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:55 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:57 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 08:58 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 09:03 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 09:04 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 09:05 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 09:07 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 09:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 09:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:37 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:38 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:40 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:41 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:42 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:43 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:43 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 10:49 Małgorzata Krajewska