PODATEK LEŚNY W 2023 r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M. P. poz. 996) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 323,18 zł za 1 m3. Stanowi to wzrost o 110,92 zł w stosunku do średniej ceny drewna w 2022 r. będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w 2021 r. (212,26 zł za 1m3). Wysokość podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna

Stawka podatku leśnego w 2023 r. od 1 ha lasu (powyżej 40 lat) ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 323,18 zł za 1 m3 wyniesie 71,0996 zł (323,18 zł x 0,220m³ = 71,0996 zł).

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek rolny można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Piątnica deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy 2023 w terminie do dnia 15 stycznia 2023 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Natomiast osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów pdf 669.13 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny pdf 621.47 KB Małgorzata Krajewska
1_Deklaracja_na_podatek_lesny-osoby prawne pdf 117.71 KB Małgorzata Krajewska
DL-1_Deklaracja_na_podatek_leśny-osoby prawne xls 230.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-1_Zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_lesny_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_podlegajacych_opodatkowaniu pdf 95.73 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-1_Zacznik_do_deklaracji_na_podatek_leny_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_podlegajcych_opodatkowaniu xls 88.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-2_Zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_lesny_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych_z_opodatkowania pdf 97.43 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-2_Zacznik_do_deklaracji_na_podatek_leny_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych_z_opodatkowania xls 87.50 KB Małgorzata Krajewska
IL-Informacja_o_lasach-osoby fizyczne pdf 107.23 KB Małgorzata Krajewska
IL-1_Informacja_o_lasach-osoby fizyczne xls 280.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-1_Zalacznik_do_informacji_o_lasach-dane_o_przedmiotach_opodatkowania_podlegajacych_opodatkowaniu pdf 95.53 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-1_Zacznik_do_informacji_o_lasach_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_podlegajcych_opodatkowaniu xls 87.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-2_Zalacznik_do_informacji_o_lasach_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych_z_opodatkowania pdf 96.66 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-2_Zacznik_do_informacji_o_lasach_-_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_zwolnionych_z_opodatkowania xls 86.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-3_Zalacznik_do_informacji_o_lasach_-_dane_pozostalych_podatnikow pdf 117.28 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-3_Zacznik_do_informacji_o_lasach_-_dane_pozostaych_podatnikˇw xls 100.00 KB Małgorzata Krajewska
UPL-1P - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 142.87 KB Małgorzata Krajewska
OPL-1P - Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 142.87 KB Małgorzata Krajewska
PPS-1 - Pełnomocnictwo szczególne pdf 65.23 KB Małgorzata Krajewska
OPS-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego pdf 60.72 KB Małgorzata Krajewska
PPD-1 - Pełnomocnictwo do doręczeń pdf 63.23 KB Małgorzata Krajewska
OPD-1 - Zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń pdf 61.52 KB Małgorzata Krajewska
Komunikat Prezesa GUS pdf 186.91 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 listopad 2022 15:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 09:36 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 09:42 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:00 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:04 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:06 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:08 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:09 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 30 listopad 2022 13:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:08 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:08 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:10 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:39 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:40 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 grudzień 2022 07:41 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 05 styczeń 2023 14:54 Małgorzata Krajewska