Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. (M. P. poz. 1130) średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., wyniosła 327,43 zł za 1 m3. Stanowi to wzrost o 4,25 zł w stosunku do średniej ceny drewna w 2022 r. będącej podstawą do naliczenia podatku leśnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS w 2022r. (323,18 zł za 1m3). Wysokość podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna.

Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu (powyżej 40 lat) ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m3 wyniesie 72,0346 zł (327,43 zł x 0,220m³ = 72,0346 zł).

Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Stawka podatku leśnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku leśnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

FORMULARZE PODATKOWE

Formularze na podatek leśny można pobrać na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ lub w zakładce "ZAŁĄCZNIKI"

UWAGA!

Przypominamy, że osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane do złożenia Wójtowi Gminy Piątnica deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy 2024 w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r., a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Osoby prawne zobowiązane są wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Wpłat z tytułu podatku leśnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Natomiast osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna pdf 68.83 KB Małgorzata Krajewska
Ustawa o podatku leśnym pdf 142.88 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny pdf 621.47 KB Małgorzata Krajewska
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów DL-1 osoby prawne-pdf pdf 819.30 KB Małgorzata Krajewska
DL-1 Deklaracja na podatek leśny-osoby prawne wersja edytowalna xls 230.50 KB Małgorzata Krajewska
DL-1 Deklaracja na podatek leśny-osoby prawne pdf 117.71 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu xls 88.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-1 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu pdf 95.73 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania xls 87.50 KB Małgorzata Krajewska
ZDL-2 Załącznik do deklaracji na podatek leśny-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania pdf 97.43 KB Małgorzata Krajewska
Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów IL-1 osoby fizyczne pdf 669.13 KB Małgorzata Krajewska
IL-1 Informacja o lasach - osoby fizyczne- wersja edytowalna xls 280.00 KB Małgorzata Krajewska
IL-1 Informacja o lasach - osoby fizyczne pdf 107.23 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu xls 87.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-1 Załącznik do informacji o lasach dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu pdf 95.53 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania xls 86.50 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-2 Załącznik do informacji o lasach-dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania pdf 96.66 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach-dane pozostałych podatników xls 100.00 KB Małgorzata Krajewska
ZIL-3 Załącznik do informacji o lasach-dane pozostałych podatników pdf 117.28 KB Małgorzata Krajewska
Rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw pdf 621.47 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo ogólne pdf 84.60 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego pdf 87.65 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo szczególne pdf 59.37 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego pdf 53.67 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do doręczeń pdf 57.25 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu, wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń pdf 54.57 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 55.57 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej pdf 66.79 KB Małgorzata Krajewska
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej pdf 321.87 KB Małgorzata Krajewska
Zawiadomienie o zmianie odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków elektr. pdf 581.81 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 06 grudzień 2023 14:39 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 06 grudzień 2023 14:39 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:00 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:02 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:12 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:13 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:20 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:21 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:25 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:26 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:26 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:27 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 07 grudzień 2023 08:33 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 grudzień 2023 08:36 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:10 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:11 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:13 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:14 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:15 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:15 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:17 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:18 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:20 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:21 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:22 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:23 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:23 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:26 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:26 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:27 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:28 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:28 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:29 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:30 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:30 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:31 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:32 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 08 grudzień 2023 11:33 Małgorzata Krajewska