ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE W 2022 R.

Informujemy, że w sprawach wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej proszę umawiać się na indywidualne wizyty w Urzędzie Gminy, dzwoniąc pod następujący numer telefonu: (86) 215 21 70.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2022 roku wyniesie 1 zł na 1 litr oleju. Stawka zwrotu będzie więc taka sama jak w roku 2021. Przy czym, od 1 stycznia 2022 roku zwiększeniu ulegają limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym.

W Dzienniku Ustaw z 2021 r. poz. 2227 z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  opublikowano nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wprowadzone zmiany polegają na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

  1. z 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  2. z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Wszyscy producenci rolni, którzy chcą odzyskać część środków finansowych poniesionych na zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, powinni zbierać faktury i w niżej przedstawionych terminach złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  2. W przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARMiR) zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym będzie składany wniosek. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub w formie papierowej dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy (producenta rolnego).

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła jednorazowo w danym roku, w pierwszym lub drugim terminie.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zmiana-ustawy-o-zwrocie-podatku-Dz.U. z 2021r. poz.2227 pdf 72.98 KB Małgorzata Krajewska
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego pdf 496.64 KB Małgorzata Krajewska
Wzór_wniosku_akcyza_2022 pdf 871.24 KB Małgorzata Krajewska
Formularz pomoc publiczna rolnictwo doc 49.50 KB Małgorzata Krajewska
Formularz pomoc publiczna rolnictwo pdf 387.49 KB Małgorzata Krajewska
Procedura_zwrotu akcyzy 2022_r pdf 249.00 KB Małgorzata Krajewska
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 19 styczeń 2022 09:14 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. środa, 26 styczeń 2022 14:51 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 10:00 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. wtorek, 01 luty 2022 10:01 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. piątek, 04 luty 2022 09:50 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 07 luty 2022 11:33 Małgorzata Krajewska