Podatek rolny na 2021 r. wynosi:
- Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych- równowartość pieniężną 2,5q żyta – 140,00 zł (tj. 2,5q x 56,00 zł.= 140,00 zł).
- Od 1 ha gruntów- równowartość pieniężną 5q żyta- 280,00 zł (tj. 5q x 56,00 zł = 280,00 zł)


Wpłat z tytułu podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Natomiast osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 grudzień 2020 12:41 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 grudzień 2020 13:24 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 styczeń 2021 09:39 Małgorzata Krajewska