Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2021 wynosił będzie

194,24 zł x 0,220 = 42,7328 zł.


Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50% i wynosić będzie 194,24 zł x 0,220 x 50% = 21,3664 zł.