Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2021 wynosił będzie

194,24 zł x 0,220 = 42,7328 zł.


Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, ulega obniżeniu o 50% i wynosić będzie 194,24 zł x 0,220 x 50% = 21,3664 zł.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 15 grudzień 2020 14:03 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 15 grudzień 2020 14:19 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 styczeń 2021 09:48 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:34 Konrad Majkowski (administracja)