Stawki podatku od środków transportowych w 2021 r. nie ulegną zmianie. Będą obowiązywały stawki uchwalone uchwałą Nr 118/XXII/2016 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436), od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A.