ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wójt Gminy Piątnica informuje, że zwiększony został limit stawki zwrotu podatku akcyzowego z 86 litrów oleju napędowego do 100 litrów oleju napędowego na 1 hektar użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Dodano możliwość zwrotu podatku od posiadanego bydła. Limitem stawki zwrotu podatku akcyzowego będzie 30 litrów oleju napędowego na dużą jednostkę przeliczeniową posiadanego (DJP) bydła.

Aby uwzględnić zwrot podatku akcyzowego od posiadanych DJP bydła, przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego w dotychczasowej formie należy dołączyć następujący dokument:

Logo z obrazem krów

  1. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokument będzie wydany na wniosek producenta rolnego.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

 

Warto się zapoznać z procedurą ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku opublikowaną na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25 styczeń 2019 21:48 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 styczeń 2019 22:04 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 19 styczeń 2021 10:06 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 01 luty 2021 12:18 Małgorzata Krajewska