Podatek rolny na 2020 r. wynosi:
- Od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych- równowartość pieniężną 2,5q żyta – 140,00 zł (tj. 2,5q x 56,00 zł.= 140,00 zł).
- Od 1 ha gruntów- równowartość pieniężną 5q żyta- 280,00 zł (tj. 5q x 56,00 zł = 280,00 zł)


Wpłat z tytułu podatku rolnego osoby prawne mogą dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawiadomieniu.

Natomiast osoby fizyczna mogą dokonywać wpłat do sołtysa lub na indywidualny numer rachunku bankowego podany w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 grudzień 2019 09:31 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 grudzień 2019 13:16 Małgorzata Krajewska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 13:35 Konrad Majkowski (administracja)