O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 7 lutego 2024 roku

 

 

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r., poz. 2408), w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 109)

wyznaczam

następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych:

• w miejscowości Piątnica Poduchowna – tablica ogłoszeń na skwerku (od strony ulicy Szkolnej),
• w pozostałych wsiach na obszarze gminy – sołeckie tablice ogłoszeń.

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby nie przysłaniały obwieszczeń urzędowych i można je było usunąć bez powodowania szkód.

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

 

Wójt
Artur Wierzbowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 08 luty 2024 13:00 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 luty 2024 13:01 Konrad Majkowski