POSTANOWIENIE NR 127/2019
Komisarza Wyborczego w Łomży
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Łomży postanawia, co następuje:


§ 1.


Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 89/2019 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.


Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewnia Wójt Gminy Piątnica.


§ 3.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Łomży

Jan Leszczewski


Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 127/2019 Komisarza Wyborczego
w Łomży z dnia 10 maja 2019 r.

 

Gm. Piątnica
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych


Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica
Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 10:00

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 11 maj 2019 12:38 Konrad Majkowski