Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW -PRZYMROZKI WIOSENNE 2024R 24-05-2024 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 603
Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPT.6220.3.2024 22-05-2024 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 584
Obwieszczenie - wydanie decyzji ooś nr GPT.6220.19.2022 31-07-2023 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 6743
Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Nr 6/2020 z dnia 12.11.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-61 18-04-2023 Udostępniony przez: Robert Chrzanowski Odsłon: 7147
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPT.6220.17.2022 16-02-2023 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 8439
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPT.6220.21.2022 29-12-2022 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 8893
Decyzja nr GPT.6730.63.2022 28-11-2022 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 8814
UWAGA!!Susza – wnioski o oszacowanie szkód do 31 października 2022 r. 27-10-2022 Udostępniony przez: Małgorzata Krajewska Odsłon: 9639
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GPT.6220.13.2022 20-10-2022 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 11047
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na niedopłatne przekazanie ... 23-09-2022 Udostępniony przez: Bożena Duda Odsłon: 10577
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach GPT.6220.12.2022 06-09-2022 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 12261
Decyzja o umorzeniu postępowania GPT.6730.200.2021 27-04-2022 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 14042
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego GPT.6733.3.2022 16-03-2022 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 13424
Zawiadomienie 14-01-2022 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 16154
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22-12-2021 Udostępniony przez: Justyna Mocarska Odsłon: 17936
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 22-12-2021 Udostępniony przez: Justyna Mocarska Odsłon: 18045
Decyzja w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 20-12-2021 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 14916
Zawiadomienie 06-12-2021 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 18154
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 22-11-2021 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 22166
Obwieszczenie o przystąpieniu z dniem 8 listopana 2021r. do sporządzenia projektu zmiany "Planu ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi z planem zadań ochronnych OSOP i SOOP NATURA 2000 Przełomowa Dolina Narwi" 10-11-2021 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 15522
Decyzja w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 02-11-2021 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 17675
Umowa dotacji "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" 02-11-2021 Udostępniony przez: Justyna Zagroba-Lubiecka Odsłon: 16731
Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPT.6733.10.2021 28-09-2021 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 15616
Obwieszczenie o zebranych dokumentach GPT.6220.19.2021 28-09-2021 Udostępniony przez: Agata Kossakowska Odsłon: 15281
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 07-09-2021 Udostępniony przez: Michał Pstrągowski Odsłon: 17901

Podkategorie

W tym dziale znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych.

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych, majątku i innych sprawach związanych z budżetem Gminy.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

W tym dziale zestawiono informacje o majątku publicznym, którym dysponuje i zarządza Gmina Piątnica.

W tym dziale zamieszczane są Zarządzenia i Uchwały dotyczące budżetu Gminy Piątnica.

 

Aktualne zmiany w budżecie Gminy Piątnica są publikowane na bieżąco w Bazie Aktów Własnych pod następującym adresem: 

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica/tabBrowser/keywords/46335/46335/Budżety-JST

dla ułatwienia proszę kliknąć sortowanie po "Dacie opublikowania".

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

Baza Aktów Własnych

Zarządzenia Wójta publikowane i tworzone są przy pomocy oprogramowania do tworzenia aktów prawnych w formacie XML. W Bazie Aktów Własnych jest możliwość weryfikacji podpisów elektronicznych oraz skorzystania ze skorowidza ułatwiającego wyszukiwanie aktów po hasłach lub kategoriach (np. budżet).

Baza Aktów Własnych dostępna jest pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyPiatnica