Pod Biało-czerwoną (fort. gdansk.uw.gov.pl)

Obwieszczenie


o konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz uchwały Rady Gminy Piątnica Nr 192/XLI/2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992) informuję o przeprowadzanych konsultacjach społecznych dotyczących usytuowania masztu w Parku w Piątnicy Poduchownej.


Przedmiot konsultacji:


Przedmiotem konsultacji jest usytuowanie masztu bezpośrednio przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 33 Pułku Piechoty na terenie parku znajdującego się w Piątnicy Poduchownej, w ograniczeniu ulic Stawiskowskiej, Szkolnej i Księdza Kardynała Wyszyńskiego.


Zaproponowana lokalizacja usytuowania masztu wynika z faktu, iż w minionych latach zdecydowana większość rocznic i uroczystości państwowych obchodzona była właśnie w tym miejscu.


Konsultacje będą prowadzone w okresie od 22 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r.


Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Piątnica.


Opinie w przedmiocie projektu należy wyrazić poprzez: wypełnienie formularza zgłaszania uwag, opinii i wniosków dostępnego na stronie internetowej Gminy Piątnica: www.gminapiatnica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminapiatnica.pl, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica, 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53 w Kancelarii (pokój nr 8, parter).


Wypełnione formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków, należy złożyć za pośrednictwem wybranego kanału komunikacyjnego:
1) w Kancelarii Urzędu Gminy Piątnica (pokój nr 8, parter), 18-421 Piątnica Poduchowna ul. Stawiskowska 53;
2) pocztą na adres: Urząd Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna,
3) elektronicznie na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /2007052/SkrytkaESP,
4) elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


Formularze zgłaszania uwag, opinii i wniosków złożone lub wysłane po 24 marca 2022 r. (liczy się data nadania wynikająca ze stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę.


Informacja z przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Piątnica, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piątnica.

 

Wójt

Artur Wierzbowski

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz konsultacji docx 16.46 KB Konrad Majkowski
Usytuowanie masztu - mapa (PDF) pdf 578.27 KB Konrad Majkowski
Usytuowanie masztu - mapa (obraz) jpg 841.54 KB Konrad Majkowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 21 marzec 2022 14:48 Konrad Majkowski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 21 marzec 2022 14:50 Konrad Majkowski