fot: gdansk.uw.gov.pl

 

INFORMACJA

Z  PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH USYTUOWANIA MASZTU W PARKU W PIĄTNICY PODUCHOWNEJ


Konsultacje społeczne dotyczyły usytuowania masztu bezpośrednio przy obelisku upamiętniającym żołnierzy 33 Pułku Piechoty, na terenie parku znajdującego się w Piątnicy Poduchownej, w ograniczeniu ulic Stawiskowskiej, Szkolnej i Księdza Kardynała Wyszyńskiego.  

Celem konsultacji było zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców Gminy Piątnica.

Podstawą do rozpoczęcia konsultacji było zarządzenie nr 24.2022 Wójta Gminy Piątnica z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących usytuowania masztu w parku w Piątnicy Poduchownej.

Informacja o konsultacjach – sporządzona w formie obwieszczenia - zamieszczona była na stronach www.gminapiatnica.pl,  www.bip.gminapiatnica.pl, www.lupe.gminapiatnica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica.

Konsultacje przeprowadzone były w okresie: od 22 marca 2022 r. do 24 marca 2022 r. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Gminy Piątnica.

W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków, co do projektu statutu poddanego konsultacjom.

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji społecznych była uchwała Nr 192/XLI/2014 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2992).

 

Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Bogdan Bieńczyk

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28 marzec 2022 11:07 Konrad Majkowski