Podaje się do wiadomości, że w terminie wskazanym w ogłoszeniu do 05 lutego 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zgłoszono 2 oferty przez następujące organizacje:

  1. Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA
  2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 19.02.2021 roku dokonała otwarcia i weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym, a także dokonała merytorycznej oceny ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przewidziano w budżecie Gminy kwotę 30 000,00 zł.

Po zapoznaniu się z ofertami i zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Piątnica przyznanych kwot, Komisja dokonała podziału dotacji następującym Klubom Sportowym:

Nazwa organizacji

Tytuł zadania publicznego

Wysokość dotacji  (w zł)

Gminny Klub Sportowy FORTY PIĄTNICA

Organizacja szkoleń i udział w zawodach sportowych, mających na celu osiąganie wyników sportowych na różnych poziomach rozgrywek

21 500,00 zł

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Piątnicy

Organizacja turniejów i imprez sportowych na terenie gminy Piątnica

8 500,00 zł

RAZEM:

30 000,00 zł

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 22 luty 2021 11:54 Łukasz Mertin